Nieuws

SER legt knelpunten kinderopvang bloot maar pakt onvoldoende door

Het huidige systeem van kinderopvang is te complex en onvoldoende toegankelijk. Het primair onderwijs en de kinderopvang vinden dat de SER in het rapport ‘Een kansrijke start voor alle kinderen’ de urgentie en knelpunten goed blootlegt, maar dat het aan een juiste aanpak ontbreekt. Hiermee laat de SER de kans voor een toekomstbestendig stelsel liggen. Terwijl het nú tijd is voor meer kansengelijkheid. Zodat alle kinderen van 0-13 jaar hun talenten kunnen ontplooien, ook als hun ouders niet (allebei) werken. Bovendien maken de maatregelen uit het rapport het systeem onnodig complex. Zowel qua uitvoerbaarheid als voor ouders. 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de PO-Raad kunnen zich vinden in de analyse van de SER. Zo zijn zij positief over de geschetste toekomstvisie naar integrale voorzieningen van 0 tot 13 jaar en het streven naar kinderopvang als inclusieve voorziening voor alle kinderen. Ook vinden de belangenbehartigers van de kinderopvang en het primair onderwijs dat er een goede stap vooruit is gezet ten opzichte van het SER-rapport ‘Gelijk goed van start’ uit 2016. Zo zijn alle sociale partners inmiddels voor een toegangsrecht van 4 tot en met 12 jaar, waar dat in 2016 nog niet het geval was. 

Doe het in één keer goed

Over de voorgestelde maatregelen zijn de PO-Raad en BMK minder enthousiast. Bij de SER ontbreekt blijkbaar het gevoel van urgentie om al in deze kabinetsperiode de noodzakelijke maatregelen te nemen. De raad creëert in plaats daarvan een overgangsperiode waardoor de manier waarop de kinderopvang is georganiseerd nog ondoorzichtiger wordt. De SER adviseert het kabinet om de toegang tot kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar voor 2 dagen per week financieel toegankelijker te maken. Het advies spreekt ook over een onduidelijk stappenplan om de toegang gefaseerd uit te breiden tot en met 12 jaar, met voorrang voor kinderen met een achterstand. De vertegenwoordigers van het veld zijn echter absoluut geen voorstander van een herinvoering van het doelgroepenbeleid voor kinderen van 4-13 jaar. Het huidige doelgroepenbeleid voor 0-4 jarigen werkt segregatie in de hand, hier willen we juist vanaf. Daarnaast blijft het toeslagensysteem op deze manier bestaan, dit maakt niet alleen de inzage in tarieven onvoldoende transparant maar zorgt ook voor onnodige complexiteit voor ouders. 

“Dat is zonde, want juist met dit rapport ligt er een goede basis om echt door te pakken”, aldus Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad. ,,De kansenongelijkheid van kinderen neemt toe en dit begint helaas al op jonge leeftijd. Leerlingen met een achterstand halen dit op de basisschool maar moeilijk in. De SER maakt het in hun advies onnodig ingewikkeld. Doe het in 1x goed zorg dat alle kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dit vraagt nú om een brede herziening van het stelsel waarmee de basis wordt gelegd voor een eerlijker systeem.”

Oproep aan kabinet: pak nu door!

Het advies van de SER biedt een goede basis voor een fundamenteel andere aanpak. Een aanpak die bijdraagt aan het verstevigen van de kansengelijkheid, de ontwikkeling van kinderen en een stabiele economische positie van het gezin. Loes Ypma en Anko van Hoepen: “Dit gunnen wij echt íeder kind, dit is het moment, we kunnen nú het verschil maken voor toekomstige generaties door kinderopvang te zien als een investering in de toekomst van Nederland, die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Ieder jaar dat we er niet in slagen om voor onze kinderen eenvoudige en toegankelijke kinderopvang te realiseren, doen we hen tekort. Wij zijn er klaar voor, we hopen de politiek ook!”

Meer informatie?

Lees het volledige persbericht en meer over dit thema in onze brief aan de informateur.

Downloads

PDF, 106.33 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten