Nieuws

Spelregels sponsoring op basisscholen en middelbare scholen

Het sponsorconvenant voor het po en vo is vernieuwd. De afspraken in het sponsorconvenant zijn er om scholen te helpen bij het nemen van zorgvuldige en transparante beslissingen bij het aangaan van sponsorovereenkomsten. Om scholen hierbij verder te ondersteunen hebben het ministerie van OCW, onderwijsorganisaties en belangenorganisaties een factsheet sponsoring ontwikkeld met een checklist. Hierin zijn de spelregels geformuleerd die scholen stimuleren op een zorgvuldige manier met sponsoring om te gaan.

Belangrijke uitgangspunten bij sponsoring in het onderwijs:

  • De samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden;
  • De onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloed;
  • Het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden;
  • De medezeggenschapraad moet ingestemd hebben met de sponsorovereenkomst. Dit is ook geregeld bij wet.

In de checklist kunnen scholen snel zien welke spelregels er zijn als het gaat om sponsoring voor scholen. Wil je meer informatie? Lees dan het volledige sponsorconvenant.