Nieuws

Subsidie aanvragen voor voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Voor het programma Tel mee met Taal kan van 1 mei tot en met 31 mei subsidie worden aangevraagd voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook scholen en voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen om de taalvaardigheden van ouders te verbeteren.

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school en een hogere betrokkenheid van ouders.

Waar kan een school de subsidie voor gebruiken?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor ouders met een taalniveau lager dan 2F. Ook is het mogelijk een aanvraag te doen voor activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid binnen gezinnen. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren, ondersteunen bij het voorlezen of gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Meer informatie

Voor het subsidietraject is ruim 4 miljoen euro beschikbaar en er kan maximaal 125.000 euro worden aangevraagd. Alle informatie m.b.t. de subsidieregeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal. Een aantal inspirerende voorbeelden vindt u hier. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Vragen over de subsidieregeling?  Neem dan hier contact op.