Nieuws

Subsidieregeling NPO voor niet-ingeschreven leerlingen

Het ministerie van OCW stelt 5,8 miljoen euro beschikbaar voor kinderen en jongeren die niet ingeschreven staan op een school. Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen via de website van DUS-I. Het doel van de subsidieregeling 'Wel in ontwikkeling' is om kinderen en jongeren die op dit moment niet ingeschreven staan op een school, te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling.

 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kunnen deze subsidie aanvragen. De aanvragende samenwerkingsverbanden worden ondersteund door de landelijke partners van dit project: Ingrado, Gedragswerk en OZJ. Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.