Nieuws

Toe aan volgende stap in aansluiting onderwijs-zorg?

Wil jij samen met partners uit zorg, jeugdhulp en kinderopvang als één van de eerste regio’s in Nederland aan de slag met de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’? De Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd selecteert binnenkort tien jeugdhulpregio’s en gemeenten die als zogenoemde Inspiratieregio willen fungeren.

Inspiratieregio’s worden intensief gevolgd in hun vorderingen om zorg en onderwijs beter te laten aansluiten en worden daarbij gevoed met kennis van buiten. Idee is dat een olievlek ontstaat en ook andere regio’s van hun inzichten kunnen profiteren. Dit is één van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma van de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd, waar de PO-Raad deel van uitmaakt.

Lerende netwerken

Een tweede onderdeel is de inrichting van lerende netwerken, die moeten bijdragen aan de benodigde cultuuromslag.

Lees meer over het programma in het implementatieplan ‘Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd’.

Meer info en aanmelden

Inspiratieregio worden? Aanmelden kan tot 15 september 2019. Kijk op de website onderwijsjeugd.nl.

René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen de programmaleiding. Het programma wordt in nauwe afstemming uitgevoerd met verwante programma’s en initiatieven zoals het ondersteuningsteam zorg voor jeugd en het steunpunt passend onderwijs. De activiteiten van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Lees hier het gezamenlijke bericht van de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd

Links & downloads

Implementatieplan Coalitie Onderwijs Zorg Jeugd
929.06 KB