Nieuws

Twee maanden voor plan om reserves samenwerkingsverbanden te verminderen

Alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten met één gezamenlijk plan komen om hun financiële reserves te verminderen. En wel voor 1 februari 2021. Dat wil minister Slob. Een werkgroep, waarin ook de PO-Raad zit, is ermee aan de slag.

De eis om zo’n gezamenlijk plan is nummer 23 in een lijst van 25 maatregelen die minister Slob vorige maand aan de Tweede Kamer stuurde. Het geduld van zowel minister als Kamer is op waar het gaat om de financiële reserves van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Gezamenlijke werkgroep

De besturen van samenwerkingsverbanden in het po en vo worden direct aangesproken, zij ontvangen een brief van het ministerie. Een gezamenlijke werkgroep (waaraan PO-Raad, VO-raad, Sectorraad swv VO en het Netwerk LPO deelnemen) is al aan de slag met de maatregel van de minister en organiseert in januari 2021 een brede bijeenkomst over het (concept)plan.

Zorgvuldigheid is noodzakelijk

Hoewel de sectororganisaties zich afvragen of het tijdpad dat de minister schetst realistisch is, delen we zijn mening dat het teleurstellend is dat de reserves bij zoveel samenwerkingsverbanden zich nog boven de signaleringswaarde bevinden, zeker gezien de aandacht die hier de afgelopen jaren ook vanuit de beide sectorraden voor was. De deadline van 1 februari biedt de kans voor een snelle hersteloperatie. Maar het afbouwen van de reserves moet zorgvuldig en beleidsrijk gebeuren, zodat het geld op de goede plek terechtkomt.

Consequenties

,,Het is juridisch een ingewikkelde procedure om het geld terug te krijgen”, erkende minister Slob in de Tweede Kamer. Maar hij wil dat het geld terugvloeit naar de leerlingen die het nodig hebben. De consequenties van het ontbreken van een degelijk plan in februari zijn nog niet helemaal helder. Er gaan stemmen op voor het terughalen van de reserves, maar ook voor het toekennen van minder budget aan alle samenwerkingsverbanden vanaf 2021-2022