Nieuws

Tweede Kamer blijft kritisch op passend onderwijs

De Tweede Kamer blijft kritisch op de uitvoering van passend onderwijs. In het debat hierover gaven Kamerleden aan te weinig vooruitgang te zien: de groep leerlingen die onvoldoende ondersteuning krijgt of thuiszit is nog te groot.

Landelijke norm voor de basisondersteuning

Tijdens het debat was er ruim aandacht voor de voortgang van de ontwikkeling van een norm voor basisondersteuning. Eerder liet minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) weten dat hij het BMC-voorstel voor deze norm afwijst. Ook de PO-Raad en andere sectorpartners waren kritisch op dit voorstel. Tijdens het debat sloten diverse partijen zich bij deze kritiek aan. De minister heeft de lerarenvertegenwoordigers en Ouders & Onderwijs opdracht gegeven een nieuw voorstel te doen in het eerste kwartaal van volgend jaar. In de zomer van 2024 moet dit voorstel in wetgeving zijn gegoten en ter internetconsultatie worden aangeboden.

Peter Kwint (SP) vroeg de minister waarom de ontwikkeling van deze norm zo lang duurt. De suggestie werd gewekt dat de PO-Raad bewust de ontwikkeling hiervan zou traineren vanwege zorgen over een landelijke norm op zich. De PO-Raad maakt echter al bijna drie jaar geen onderdeel meer uit van de ontwikkelgroep voor de norm. Dit komt doordat wij ons op het moment van uitstappen grote zorgen maakten over de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de norm. De suggestie dat de PO-Raad al die jaren het traject heeft opgehouden is dan ook onjuist.

Weg naar inclusief onderwijs

De Kamer uitte gedurende het debat forse kritiek op de contouren voor de werkagenda inclusief onderwijs. Enerzijds is er twijfel bij partijen als de SP en PVV over de haalbaarheid: hoe kan de sector inclusief onderwijs realiseren als het uitvoeren van passend onderwijs zo veel uitdagingen kent? Anderzijds vinden onder andere GroenLinks en D66 dat het werken aan inclusief onderwijs geen vrijblijvendheid is: zowel de Kamer en het kabinet hebben in diverse afspraken vastgesteld dat de sector hiernaartoe moet bewegen.  

Een van de grootste vraagstukken is de rol van het speciaal onderwijs in een inclusief onderwijsstelsel. Zowel Kamerleden als de minister erkennen dat een plek in het speciaal onderwijs ook in de toekomst voor een aantal kinderen de beste plek is. Tegelijkertijd kijkt de minister naar een toekomstbeeld waarin er minder speciaal onderwijslocaties zijn omdat meer kinderen een plek hebben gevonden in het regulier onderwijs, met de juiste ondersteuning aldaar.

Reserves samenwerkingsverbanden

In het debat was ook veel aandacht voor de generieke korting op samenwerkingsverbanden. Roelof Bisschop (SGP) en René Peters (CDA) pleitten om alleen de samenwerkingsverbanden met bovenmatige reserves te korten. In de eerdere plannen van de minister worden alle samenwerkingsverbanden gekort en worden de samenwerkingsverbanden zonder bovenmatige reserves later gecompenseerd. Minister Wiersma geeft aan dat het technisch en juridisch onmogelijk is om van losse samenwerkingsverbanden geld terug te vorderen. Dit tot grote frustratie van de SGP.

Samenwerking onderwijs en zorg

Nico Drost (CU) vroeg uitgebreid aandacht voor het vereenvoudigen van samenwerking tussen onderwijs en zorg. Bijvoorbeeld door knelpunten in regelgeving weg te nemen en ervoor te zorgen dat zorgproblemen niet op het bordje van de leraren terechtkomen. Ook de PO-Raad vroeg hier in aanloop naar het debat om. Minister Wiersma en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) hebben aangegeven naar deze knelpunten te willen kijken. Zij komen hier in het aankomende debat over zorg in onderwijstijd verder op terug.  

Binnenkort wordt naar aanleiding van dit commissiedebat een tweeminutendebat georganiseerd. Hier kunnen Kamerleden moties over passend onderwijs indienen, daar zal waarschijnlijk later deze maand over worden gestemd. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten