Nieuws

Tweede Kamer neemt begroting OCW aan, geen extra geld naar onderwijs

De Tweede Kamer neemt geen structurele maatregelen om het lerarentekort op te lossen. GroenLinks en PvdA hadden bij de stemmingen over de Onderwijsbegroting van 2020 in een amendement gevraagd om jaarlijks 241,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het primair onderwijs. De coalitie, PVV, FvD en SGP steunden dit plan niet. De begroting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2020 is aangenomen, maar onder andere SP, PvdA en FvD stemden tegen.

De Kamer maakt wel geld vrij vanuit de Lerarenbeurs voor een aantal bestaande maatregelen tegen het lerarentekort. Zo komt er tot en met 2023 jaarlijks 2,5 miljoen euro om meer onderwijsassistenten te stimuleren naar de Pabo te gaan. Daarnaast komt er structureel geld (18 miljoen euro) voor extra zij-instroom en het begeleiden van zij-instromers. Deze bedragen zijn al onderdeel van de begroting van OCW voor 2020, het geld wordt dus vanuit de Lerarenbeurs doorgeschoven naar onderwijsassistenten en zij-instromers. De PO-Raad is desondanks blij met deze maatregelen omdat talentvolle onderwijsassistenten en zij-instromers van belang zijn voor het oplossen van het lerarentekort.  

Verder wordt er vanuit diezelfde Lerarenbeurs structureel 6 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de regeling Regionale aanpak lerarentekort. In het kader van het oplossen van het lerarentekort is de regeling een belangrijk instrument, omdat per regio kan verschillen welke oplossingen voor het lerarentekort het meest kansrijk zijn.

Daarnaast wilde de SP een generieke loonsverhoging voor zowel basisschool- als middelbare schoolleraren. Dit amendement heeft het tijdens de stemmingen niet gehaald, alleen de SP, Partij voor de Dieren, DENK en de fractie Van Kooten-Arissen stemden voor. Wel werd er gestemd voor het beschikbaar stellen van geld voor het Leraren Ontwikkel Fonds, zodat meer leraren zelf aan de slag kunnen met onderwijsvernieuwingen. Dit geld wordt gehaald uit de begrotingen voor het po, vo en mbo. Voor het primair onderwijs gaat het om een verlaging van 333.000 euro. Hoewel schoolbesturen hier gezien de omvang van het bedrag nauwelijks iets van zullen merken, is de PO-Raad er niet over te spreken dat er zonder meer geld uit de lumpsum wordt gehaald.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten