Nieuws

Vanaf 1 april verzuim melden bij DUO

In navolging van het vo en mbo, zijn per 1 april ook alle scholen in het primair onderwijs aangesloten op het Verzuimregister van DUO. Alle ongeoorloofd verzuim moet vanaf die datum via het leerlingadministratiesysteem (LAS) gemeld worden bij DUO.

Van DUO gaat er per ommegaande een bericht naar de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling. Die neemt op zijn beurt contact op met de school.

Het Verzuimregister is bedoeld om te helpen bij het terugdringen van schoolverzuim en daarmee bij het voorkomen van thuiszitten. Het register biedt inzicht in het verzuimdossier van individuele leerlingen en overzicht van de verzuimmeldingen per school, per samenwerkingsverband en per gemeente. Het voorkomt dat leerlingen zoek raken en houdt ze in beeld.

Meer weten over het Verzuimregister? Kijk op www.ingrado.nl