Nieuws

Wat ouders van het onderwijs vinden

De meeste ouders zijn betrokken bij het onderwijs van hun kind. Ze gaan bijvoorbeeld naar ouderavonden, helpen bij schoolwerk, of helpen met sportdagen Dat is een van de conclusies uit het rapport De staat van de Ouder dat de Inspectie van het Onderwijs woensdag presenteerde. Ruim de helft van de ouders geeft aan bij te dragen omdat ze vinden dat dit gewoonweg zo hoort. 

Een flink deel van de ouders vindt dat de school alles moet weten van hun kinderen, zowel over de cognitieve als over de sociaal-emotionele ontwikkeling, schrijft de inspectie verder. Maar zij willen daarvan dan wel op de hoogte gehouden worden, bijvoorbeeld door inzage te hebben in (digitale) dossiers. 

In dagblad de Telegraaf zegt de PO-Raad dat ze begrijpt dat ouders graag inzage hebben in de brede ontwikkeling van het kind. „Maar scholen moeten zich aan de wet houden en zijn verplicht de privacy van leerlingen te beschermen. Scholen moeten ouders wel goed informeren over hoe hun kind het doet op school en hoe het gaat. De meeste scholen doen dit ook. Het is aan scholen en ouders samen om af te spreken hoé ze die informatie delen.”