Nieuws

Wat te doen bij leerlingen die niet naar school gaan door corona-angst of een kwetsbare gezondheid?

De zomervakantie is voorbij en bijna alle kinderen gaan weer naar school. Het merendeel van de ouders heeft vertrouwen in de maatregelen op scholen. Toch zijn er ook ouders die dilemma’s ervaren bij het weer naar school gaan van hun kinderen. Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld als jouw kind of één van de andere gezinsleden een kwetsbare gezondheid heeft? Of als angst voor corona een grote rol speelt? Speciaal voor deze ouders en professionals in het onderwijs, jeugdhulp en leerplicht is deze brochure bedoeld.

Het is belangrijk dat school, ouders, leerling, behandelend arts en leerplicht in gesprek gaan met elkaar over de mogelijkheden. Jeugdhulp kan hier ook bij ondersteunen. Handige tips om het gesprek aan te gaan kun je vinden op www.weeraanwezigopschool.nl

Maatwerk

Persoonlijke beschermingsmiddelen of het aanhouden van 1,5 meter afstand kan soms helpen bij het vertrouwen krijgen in het naar school gaan. Maatwerk is hierbij van groot belang. Voor sommige leerlingen met ernstige gezondheidsproblemen is naar school gaan niet haalbaar. Afstandsonderwijs kan dan een oplossing zijn.

Afstandsonderwijs

Zijn er leraren die zelf in de risicogroep vallen? Wellicht kunnen zij het afstandsonderwijs verzorgen. Bekijk ook bovenschools hoe deze leerlingen geholpen kunnen woren: om hoeveel leerlingen gaat het binnen jullie bestuur? En welke school heeft de mogelijkheid om hier leraren voor in te zetten? In het in het geval van afstandsonderwijs belangrijk om contact te houden met de leerling, bijvoorbeeld door klasgenootjes huiswerk langs te laten brengen, zodat ze even een praatje kunnen maken.

Weeraanwezigopschool.nl
De website weeraanwezigopschool.nl is een initiatief van de partnerorganisaties van de thuiszitterstafel. Naast de PO-Raad, werken de VO-raad, het Steunpunt Passend Onderwijs, het ministerie van OCW, Ingrado, LECSO, en het Nederlands Jeugdinstituut aan de informatie op de website. Samen werken zij aan betrouwbare informatie over het stimuleren van aanwezigheid van leerlingen.
Brochure Iedereen weer aanwezig op school.pdf
PDF, 564.56 KB