Nieuws

PO-Raad: Meer ambitie voor kansengelijkheid

De PO-Raad vindt dat het kabinet meer moet doen om de kansengelijkheid van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs te vergroten. In aanloop naar het Tweede Kamerdebat op 7 juni a.s. pleiten we voor drie wezenlijke veranderingen, zodat alle kinderen zoveel mogelijk dezelfde ontwikkelkansen krijgen. Ongeacht hun achtergrond. 

Lees onze brief

 1. Selecteer leerlingen pas op latere leeftijd  

  Uit onderzoek blijkt dat het selecteren op elf- à twaalfjarige leeftijd regelmatig negatief uitpakt voor leerlingen met een migratieachtergrond, leerlingen uit een minder gunstige sociaaleconomische omgeving en vroege leerlingen (geboren tussen oktober en december). De PO-Raad pleit daarom voor stappen richting een brede driejarige brugperiode. Denk als eerste stap aan heterogene brugklassen en het samenbrengen van alle niveaus onder één dak. Zo stimuleren we uitwisseling tussen de niveaus en wordt tussentijds overstappen gemakkelijker. 

 2. Realiseer één aanbod voor brede talentontwikkeling  

  Het afgelopen jaar zijn binnen het programma ‘School en Omgeving’ meer dan 100 coalities aan de slag gegaan met het verrijken van de schooldag van leerlingen. Maar wij vinden dat álle kinderen van zo’n rijke schooldag moeten profiteren. Daarom pleiten wij voor één aanbod voor brede talentontwikkeling aan alle kinderen van 4 tot 20 jaar. Onderdeel daarvan is wat ons betreft twee gratis dagdelen buitenschoolse opvang per week. Zo kunnen scholen samen met hun kinderopvangpartner al hun leerlingen een rijk dagarrangement bieden, en zijn programma’s als School en Omgeving overbodig. 

 3. Breng onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar  

  Kansengelijkheid begint al op jonge leeftijd, ruim voordat kinderen naar de basisschool gaan. Goede en toegankelijke voorschoolse voorzieningen leveren dan ook een onmisbare bijdrage in de strijd tegen kansenongelijkheid. Dat het bijna gratis maken van de kinderopvang wordt uitgesteld, is dan ook een grote aderlating. Wij vragen de Tweede Kamer daarom toe te zien dat alles op alles wordt gezet om de kinderopvang in 2027 wel (bijna) gratis te maken. In de tussentijd pleiten we ervoor dat alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee dagen (of vier dagdelen) in de week gratis toegang krijgen tot kinderopvang. Ook als hun ouders niet werken.  

 4. Gezamenlijke brief 12 onderwijsorganisaties

  De PO-Raad ondersteunt ook een gezamenlijke brief met 11 andere onderwijsorganisaties, zoals Ouders & Onderwijs en de AOb. Samen pleiten we voor het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage, in ieder geval in het (speciaal) primair onderwijs. Zo kunnen alle scholen de activiteiten blijven aanbieden die naast het reguliere lesprogramma bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. 
   

   

Een meisje pakt een boek uit een boekenkast

Downloads

Brief PO-Raad t.b.v. Tweede Kamerdebat Kansengelijkheid funderend onderwijs (juni 2023)
PDF, 115.69 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten