Sociale veiligheid

Om te kunnen leren en jezelf goed te kunnen ontwikkelen, is een veilige omgeving belangrijk. Helaas krijgen scholen steeds vaker te maken met complexe maatschappelijke problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad werkt samen met o.a. Stichting School & Veiligheid, de VO-raad, MBO Raad en verschillende ministeries aan het verbeteren van een veilige leeromgeving op scholen. Ook de wet waarborgt de veiligheid van leerlingen en onderwijspersoneel, o.a. in de Wet veiligheid op school, de Arbowet en de Wet Meldcode huiselijk geweld.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Actueel