Download

Afwegingskader huiselijk geweld (onderdeel van de Meldcode Kindermishandeling)

Het afwegingskader is onderdeel van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is het afwegingskader voor Onderwijs en Leerplicht, daarnaast zijn er afwegingskaders voor andere beroepen. Meer informatie daarover is te vinden in de Toolkit van de Rijksoverheid. Het is verplicht voor organisaties om in de meldcode afwegingskaders op te nemen. Voor professionals is het verplicht om te werken met een afwegingskader in de meldcode.