Nieuws

Algemeen Dagblad: 'Pesten gaat door ondanks protocol'

Onderzoekers en koepelorganisaties delen de kritiek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op de huidige pestprotocollen die op veel scholen zijn ingevoerd. Dat schreef het Algemeen Dagblad afgelopen dinsdag. 

Volgens de PO-Raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs, kan een protocol scholen wel houvast bieden. ,,Maar voor het effectief bestrijden van pesten zijn vooral pedagogisch vakmanschap en duidelijke, schoolbrede normen en waarden nodig'', aldus een woordvoerder in de krant. ,,Interventies moeten bij de visie en de context van de school passen. De PO-Raad vindt het dan ook aan de scholen zelf om hun beleid op het gebied van pesten te bepalen.''

Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond wijst erop dat leraren niet alle problemen kunnen oplossen. ,,Wel kunnen ze de problemen beter signaleren. Verder is het belangrijk om tijd en ruimte te creëren voor gesprekken met kinderen. Alleen zo'n pestprotocol lost het probleem niet op.''