Nieuws

Dekker: 'Minder kinderen gepest, maar aandacht blijft nodig'

In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom onverminderd worden doorgezet. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan het begin van de Week tegen het Pesten.

Op de basisschool wordt volgens de nieuwste cijfers 10 procent van de leerlingen 1 keer per maand of vaker gepest. Twee jaar geleden was dat nog 14 procent. Ook in het voortgezet onderwijs nam het percentage af. ,,Dit is ontzettend goed nieuws”, zegt Dekker. ,,Het gaat om tienduizenden kinderen die nu met een fijner en veiliger gevoel naar school gaan.” Hij is blij dat scholen, leraren en alle andere betrokkenen de afgelopen jaren zo hard hebben gewerkt om het pesten terug te dringen.

Aandacht blijft nodig

Tegelijkertijd is er nog steeds een hoop werk te verrichten om te zorgen dat alle kinderen met een goed gevoel naar school kunnen. Dekker: ,,Pesten heeft een enorme impact op het leven van kinderen. Ze voelen zich verdrietig, willen vaak niet meer naar school en raken hun zelfvertrouwen kwijt. We moeten dus blijven vechten voor een veilige schoolomgeving. Elk kind dat wordt gepest, is er één te veel.”

Pesten kwam vier jaar geleden na een aantal tragische zelfmoorden bovenaan de politieke en maatschappelijk agenda te staan. Staatssecretaris Dekker en toenmalig Kinderombudsman Marc Dullaert kwamen daarop met een plan van aanpak. Scholen intensiveerden hun anti-pestaanpak en er kwam meer aandacht voor de effectiviteit van antipestmethoden. Sluitstuk was een wet die de verantwoordelijkheid van de school voor de sociale veiligheid van leerlingen beter regelt.

Hoopgevend

Dekker vindt de nieuwste cijfers hoopgevend. ,,Deze cijfers laten zien dat je verschil kunt maken, als je op school maar actief en serieus aan de slag gaat.’’

Ook de PO-Raad en de VO-raad zijn blij dat de inspanningen van scholen vruchten beginnen af te werpen. ,,Deze cijfers bieden weer aanknopingspunten om het gesprek over sociale veiligheid met zowel leerlingen, ouders en het onderwijsteam te blijven voeren’’, aldus Rinda den Besten van de PO-Raad. En Paul Rosenmöller van de VO-raad: ,,Het is een mooi begin. We blijven ons hard maken om de strijd tegen het pesten op alle scholen hoog op de agenda te houden.” Beide raden zullen hun leden actief informeren over de mogelijkheden die er zijn om pesten op school te blijven bespreken. 

Uitgebreide cijfers over pesten zijn hier te vinden.

Kindertelefoon

Uit cijfers van de Kindertelefoon blijkt dat één op de drie kinderen nog niet weet wie op school de contactpersoon tegen pesten is. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht een contactpersoon te hebben, maar blijkbaar weten niet alle kinderen bij wie ze aan kunnen aankloppen. ,,Dat is jammer, want de helft van de kinderen geeft aan wel graag naar een vertrouwenspersoon toe te wilen", aldus een woordvoerder van de Kindertelefoon.

Week tegen pesten

De Week tegen Pesten staat dit jaar in het teken van de leraar. Op de website weektegenpesten.com krijgen leraren tips en tools aangereikt voor het werken aan een sociaal veilige klas, passend bij hun eigen stijl. Ook staan er suggesties voor activiteiten op school.