Nieuws

Digitaal Veiligheidsplan beschikbaar voor een veilig schoolklimaat

Om scholen te ondersteunen bij het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen, hebben de PO-Raad, VO-raad en Stichting School & Veiligheid een modelveiligheidsplan ontwikkeld: Het Digitaal Veiligheidsplan. Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht voor die borging te zorgen. Het instrument is ontwikkeld vanuit het Actieplan sociale veiligheid op school, dat de organisaties vorig jaar opstelden. 

Het Digitaal Veiligheidsplan helpt scholen en besturen bij het updaten van hun veiligheidsbeleid. De tool maakt scholen en hun besturen bewust van aandachtspunten omtrent sociale veiligheid binnen de school en begeleidt hen stap voor stap bij het opstellen van een schoolveiligheidsplan dat een ‘levend’ document is. Het gaat dan om een veiligheidsbeleid dat daadwerkelijk ‘landt’ in de eigen organisatie en waarmee sociale veiligheid effectief wordt aangepakt. Dit draagt eraan bij dat iedereen in het onderwijs zich veilig voelt en optimaal kan leren en werken. 

Het Digitaal Veiligheidsplan is te downloaden via www.digitaalveiligheidsplan.nl of www.schoolenveiligheid.nl. Voor vragen en ondersteuning bij het inzetten van het Digitaal Veiligheidsplan kunnen scholen contact opnemen met de helpdesk van Stichting School & Veiligheid via 030 – 285 66 16 of helpdesk@schoolenveiligheid.nl

Overleg in lerarenkamer