Download

Handelingskader huiselijk geweld en kindermishandeling

Mishandeling - in welke vorm dan ook - is niet aanvaardbaar. Het signaleren van kindermishandeling is dan ook een verantwoordelijkheid van iedereen, zeker in het onderwijs. Met dit Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld willen AVS, PO-Raad en VO-raad de signalering en aanpak van kindermishandeling in het onderwijs verbeteren. De handreiking verhelderd de randvoorwaarden: wat is er precies nodig op school om de meldcode succesvol te hanteren?

De aanpak behoort onderdeel te zijn van het veiligheids- en welzijnsbeleid van elke school.