Nieuws

Is de Monitor Sociale Veiligheid al uitgevoerd door de scholen binnen uw schoolbestuur?

Scholen hebben jaarlijks de monitoringsplicht voor leerlingen van groep 7 en 8 (wet 'Zorgplicht veiligheid op school’). De deadline voor dit onderzoek binnen Vensters is 30 april. De uitkomsten van het onderzoek stuurt u door naar de inspectie om te voldoen aan de monitoringsplicht. Wat als u nog geen start heeft gemaakt met het onderzoek?

Vensters

Vensters biedt de mogelijkheid om het gevraagde onderzoek uit te voeren. Dit is gratis en werkt eenvoudig. U hoeft hierdoor niet op zoek naar een leverancier voor het onderzoek. De deadline is ook geen probleem: direct starten met het onderzoek is mogelijk. De vragenlijst is ook binnen grotere onderzoeken beschikbaar tot en met 30 april.

Met de korte en duidelijke vragenlijst in Vensters neemt u eenvoudig het onderzoek af. Op vensters.nl vindt u extra uitleg in het document ‘Hoe en wat? Leerlingtevredenheidsonderzoek’ en een demo-enquête. Zet u na het onderzoek in het ManagementVenster onder Monitor Sociale Veiligheid een vinkje bij doorleveren aan de inspectie? Dan wordt de uitkomst van het onderzoek automatisch via Vensters doorgeleverd en voldoet u aan de monitoringsplicht.

Scholenopdekaart.nl

Niet alleen de sociale veiligheid, maar ook de tevredenheid van de leerlingen wordt gemeten. De resultaten van dat deel van het onderzoek kunt u via Vensters ook publiceren op scholenopdekaart.nl. Zo zien ook toekomstige ouders de resultaten. De uitslag op het deel ‘sociale veiligheid’ ziet u terug in het ManagementVenster. Dit geeft een goed beeld van de sociale veiligheid op school.