Nieuws

Magazine helpt samenwerken aan sociale veiligheid

Hoe kan een school aan de slag met sociale veiligheid? Welke instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden hebben zij daarbij? In de digitale handreiking ‘Samen werken aan sociale veiligheid op school’, zijn de antwoorden op deze vragen gebundeld. Het magazine geeft een overzicht van de diverse mogelijkheden.

Tot het aanbod behoren bijvoorbeeld een digitaal veiligheidsplan en een online wegwijzer om een aanpak te kunnen kiezen die past bij de school. De komende tijd worden nog diverse instrumenten ontwikkeld.

Werken aan sociale veiligheid is sinds 1 augustus een wettelijke plicht voor scholen. De PO-Raad en de VO-raad hebben samen met Stichting School & Veiligheid het actieplan ‘Sociale Veiligheid op School’ uitgewerkt om scholen ondersteuning te bieden bij het werken aan sociale veiligheid. Het magazine is daarvan een uitwerking.

Week tegen pesten

Het magazine, dat maandag werd gepubliceerd, sluit aan bij de Week tegen pesten die van 21 tot en met 25 september wordt georganiseerd. Thema dit jaar is #Durfjijhetaan. Deze week is een goede gelegenheid om binnen de school extra aandacht te vragen voor het probleem van pesten en in de klassen het gesprek aan te gaan over pesten en een goede omgang met elkaar.