Nieuws

Metro: 'Op basisschool al letten op radicalisme'

Het is belangrijk om radicalisering in een vroeg stadium te signaleren. De eerste signalen kunnen op de basisschool al ontstaan. Dat schreef Metro afgelopen vrijdag naar aanleiding van een bericht op de site van de PO-Raad, waarin zij leerkrachten oproept alert te zijn. 

Een van de eerste kenmerken van radicalisering is volgens Stichting School & Veiligheid gedragsverandering. Er kan een andere houding tegenover de maatschappij worden aangenomen (wij versus zij) en bepaalde vrienden zouden kunnen worden afgestoten. In plaats daarvan komen radicalere vrienden. 

SVV wijst onder andere naar een dit jaar verschenen publicatie 'Puberaal, lastig of radicaliserend?' Deze publicatie moet leraren bijstaan om radicalisering te herkennen. Het belangrijkste advies bij signalen van radicalisering: blijf in gesprek met de leerling.