Nieuws

Minister de Jonge bindt strijd aan met extremisme en polarisatie

Samen met speciaal rapporteur Naïma Azough heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vorige week Platform JEP gelanceerd. Platform JEP staat voor Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie. 

Wat doet Platform JEP?

Bekijk het filmpje in 60 seconden.

Platform JEP kan op verzoek een presentatie houden op locatie. Dat kan in combinatie met een workshop, bijvoorbeeld over informatie delen bij vermoedens van radicalisering, triggerfactoren of omgaan met extreme idealen.

Waarom Platform JEP?

Veel professionals in het jeugddomein hebben te maken met vragen en dilemma’s rondom (de preventie van) polarisatie, extremisme en radicalisering. In de zomer van 2017 constateerde Naïma Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat veel professionals in het jeugddomein hierbij ‘professionele eenzaamheid’ ervaren. Eén van de aanbevelingen in het rapport is om een vraagbaak en vindplek van kennis, kunde en interventies voor het sociaal domein te creëren. Die vraagbaak is Platform JEP, dat is ondergebracht bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor wie is Platform JEP bedoeld?

Platform JEP is er voor alle professionals en vrijwilligers die direct met en voor jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, wijkagenten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, sportverenigingen of culturele organisaties. Platform JEP is er tevens voor managers en bestuurders en voor beleidsmedewerkers en wethouders van gemeenten.

Kennis en advies voor jeugdprofessionals

Professionals in het jeugddomein die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf 8 februari bellen en mailen voor advies en informatie. Naast de advieslijn kunnen professionals terecht op de website van Platform JEP. Hier vinden ze achtergrondinformatie over het omgaan met radicalisering en extremisme, praktijkervaringen van andere professionals, en informatie over interventies, trainingen en betrokken organisaties. Platform JEP werkt met een pool van ervaren professionals, die beschikbaar zijn om te sparren of voor intervisie. Daarnaast organiseert Platform JEP thematische bijeenkomsten voor professionals en bestuurders over actuele vraagstukken uit de praktijk.

Meer weten over Platform JEP

Website:                  www.platformjep.nl
JEP Advieslijn:          070 333 4558
E-mail:                     platformjep@minszw.nl
Twitter:                    @PlatformJEP