Monitor Sociale Veiligheid

De wet Veiligheid op school verplicht alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs om zich in te spannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen.

De Wet Veiligheid op school stelt hierbij drie aspecten centraal:

 1. Er moet een sociaal veiligheidsbeleid zijn  
 2. Leerlingen en ouders moeten pestgedrag kunnen melden bij een aanspreekpunt én de school moet iemand aanwijzen om het anti-pestbeleid te regelen. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet
 3. De beleving van veiligheid, de aantasting van die veiligheid en het welzijn van leerlingen moet elk jaar worden gemeten in een Monitor Sociale Veiligheid (MSV)
dromer

De Monitor Sociale Veiligheid (MSV)

De MSV is dus verplicht. Het is een manier om de veiligheidsbeleving van leerlingen in kaart te brengen en ernaar te handelen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de Monitoring Sociale Veiligheid. Scholen mogen zelf bepalen welk instrument ze gebruiken als het maar voldoet aan deze eisen:

 • Het instrument geeft een valide en betrouwbaar beeld
 • De monitoring vindt jaarlijks plaats
 • De uitslag geeft een actueel en representatief beeld van de school

Welk monitoringsinstrument gebruik je?

Om scholen te helpen bij het kiezen van een instrument, heeft de inspectie afspraken gemaakt met betrouwbare aanbieders. Vensters staat op die lijst en biedt scholen gratis een gevalideerde vragenlijst voor de Monitoring Sociale Veiligheid.  

 • Log in op Vensters
 • Kies voor tevredenheidsonderzoek
 • Laat groep 7 en 8 de vragenlijst invullen
 • Groep 6 mag ook, maar hoeft niet
 • Na afloop laadt het systeem de resultaten automatisch in
 • Doe dit ieder schooljaar tussen 1 november en 30 april
 • Stuur de resultaten ter verantwoording door aan de inspectie
 • Optioneel: je kunt de resultaten publiceren op Scholen op de kaart

> Lees ook de Handleiding Tevredenheidsmonitor (pdf).

Landelijke Veiligheidsmonitor

Elke twee jaar publiceert OCW de landelijke veiligheidsmonitor om een beeld te krijgen van de sociale veiligheid in het onderwijs. Hierin worden niet alleen de resultaten van leerlingen meegenomen, maar ook die van personeel, leidinggevenden en ouders.

Bekijk de meest recente landelijke veiligheidsmonitor op de website van de Rijksoverheid