Nieuws

Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020-2021 weer verplicht

Scholen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Voor het schooljaar 2019-2020 adviseerde de PO-Raad de monitoring niet af te nemen, in verband met de maatschappelijke impact van de pandemie en de schoolsluiting. De Inspectie van het Onderwijs nam dat advies over. Voor het schooljaar 2020- 2021 vraagt de inspectie om wel weer de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) af te nemen. Daar zal ook op worden gehandhaafd.

Vensters biedt scholen een gevalideerde vragenlijst voor de Monitoring Sociale Veiligheid. 

Los van de verplichting, zijn de inzichten voor scholen zelf in dit ongewone schooljaar door het coronavirus, misschien nog wel belangrijker dan voorheen. En om scholen meer gelegenheid te geven om de onderzoeken alsnog uit te kunnen voeren, is de afnameperiode verlengd tot en met 30 juni 2021. Scholen hebben tot en met 14 juli 2021 om toestemming te geven om de monitoringsgegevens te versturen aan de inspectie. Hoe je dat moet doen, lees je hier