Nieuws

Nieuwe ‘wegwijzer’ helpt bij keuze anti-pestprogramma

Stichting School & Veiligheid, de PO-Raad en VO-raad hebben een ‘Wegwijzer programma’s sociale veiligheid’ ontwikkeld. Deze online wegwijzer helpt scholen een keuze te maken uit het aanbod aan beschikbare anti-pestprogramma’s.

Voor scholen is een breed aanbod aan anti-pestprogramma’s beschikbaar, die hen kunnen helpen om pesten te voorkomen en aan te pakken en tot een sociaal veilig schoolklimaat te komen. Scholen kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van een dergelijke programma, en welk programma ze dan willen inzetten. De nieuw ontwikkelde wegwijzer kan hen helpen een bewuste keuze te maken uit het beschikbare aanbod.

In de wegwijzer staan alle programma’s en methoden die door de Commissie anti-pestaanpakken als kansrijk zijn beoordeeld. Bij ieder programma wordt aangegeven welke werkzame delen het bevat, op welk moment u het kunt inzetten en of het programma bedoeld is voor het werken met individuele leerlingen, een klas of de hele school. Zo kunt u een programma kiezen dat het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de school, bij de pedagogische visie en bij wat de school al doet om pesten tegen te gaan. Wie via de wegwijzer een programma heeft gevonden, vindt vervolgens een uitgebreide beschrijving hiervan op Gezondeschool.nl per sector.
De wegwijzer wordt eind 2015 aangevuld met andere goed onderbouwde anti-pestprogramma’s.

Actieplan sociale veiligheid op school

De Wegwijzer programma’s sociale veiligheid is ontwikkeld vanuit het Actieplan sociale veiligheid op school dat de PO-Raad en VO-raad vorig jaar opstelden. In dit plan staan alle activiteiten en instrumenten die de sectorraden (gaan) aanbieden om scholen waar nodig te ondersteunen bij hun dagelijkse inspanningen om een sociaal veilige omgeving te waarborgen. Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht voor die borging te zorgen.

De PO-Raad wil dat scholen de sociale veiligheid kunnen bieden die past bij de visie en die tegemoet komt aan vragen die spelen in de lokale situatie. De meeste scholen zijn al voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten en hebben al zicht op de beleving van sociale veiligheid en op incidenten. Dat gaat veel verder dan het gebruiken van een antipestmethode. De PO-Raad en VO-raad hebben zich dan ook steeds verzet tegen eerdere plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om specifieke antipestprogramma’s voor te schrijven.