Nieuws

OCW onderzoekt sociale veiligheid op school

Het ministerie van Onderwijs (OCW) voert iedere twee jaar een Veiligheidsmonitor uit onder scholen. Hiermee wil het ministerie landelijk inzicht verkrijgen in diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen, personeel, de schoolleiding en ouders.

Het onderzoeksbureau dat de gegevens verwerkt, levert aan OCW alleen een overzichtsrapportage. Deze landelijke uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties. Deelnemende scholen krijgen per locatie een rapportage van de uitslag op de vragenlijsten inclusief een landelijke benchmark. Hiermee kunnen zij de veiligheidsbeleving vergelijken met die van andere scholen.

Meer info en aanmelden

Interesse? Ga naar www.schoolveiligheid.net. Uitzetten en invullen van de vragenlijst kan tot eind april.

Sociale veiligheid monitoren via Vensters

Deze Veiligheidsmonitor van OCW staat los van de enquête die scholen via Vensters kunnen afnemen. Met de Vensters vragenlijst krijgen scholen een breed beeld van de leerlingtevredenheid. Sociale veiligheid maakt hier onderdeel van uit. Met de doorlevering van de uitslag aan de inspectie, voldoen scholen meteen aan hun monitoringsplicht voor de Wet Sociale veiligheid.

Tot slot: De PO-Raad is zich zeer bewust van de hoge bevragingslast die op scholen rust. Daarom is de PO-Raad voortdurend met het ministerie van OCW in gesprek hoe scholen in de toekomst verder ontlast kunnen worden.