Nieuws

Onderwijs maakt grote stappen rondom toepassing Meldcode huiselijk geweld

Het onderwijs zet grote stappen als het gaat om het bevorderen van de toepassing van de Meldcode huiselijk geweld, staat in de vierde voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis. Het onderwijs werkt momenteel aan een veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft de App Meldcode Kindermishandeling voor het onderwijs ontwikkeld.

Coronavirus en kinderen in kwetsbare situaties

De maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen hebben ook impact gehad op kinderen en gezinnen in onveilige thuissituaties. Samen met de kinderopvang heeft het onderwijs noodopvang georganiseerd voor deze kinderen, vooral ook om ouders die zich in stressvolle situaties bevinden te ontlasten. Daarnaast zijn leerplichtambtenaren, wijkteams en jeugdhulp thuis langsgegaan bij kinderen over wie zorgen bestaan.

Veldnorm

In navolging van de veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen ontwikkelen PO-Raad, VO-raad en AVS vanuit de Beweging tegen Kindermishandeling een veldnorm voor het onderwijs. Hiermee hebben de onderwijsorganisaties een aantal doelen voor ogen. Zo willen zij de meldcode levend houden in het onderwijs en ervoor zorgen dat ieder schoolbestuur de aanpak van kindermishandeling in haar beleid heeft ingebed. Daarnaast heeft de veldnorm als doel de handelingsverlegenheid van onderwijspersoneel te verminderen als het gaat om de uitvoering van de stappen van de meldcode. Zowel bestuur, directie als overig onderwijspersoneel moet zich verantwoordelijk voelen voor de aanpak van kindermishandeling.

App Meldcode kindermishandeling voor onderwijs

Speciaal voor het onderwijs is de App Meldcode kindermishandeling ontwikkeld door de Beweging tegen Kindermishandeling. De app helpt onderwijsprofessionals bij het signaleren van problemen en maakt het makkelijker en laagdrempeliger om te melden bij Veilig Thuis. Lees hier meer over de App.

Impactmonitor
In de  impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen schoolbestuurders en andere ge├»nteresseerden cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld terugvinden op landelijk en regionaal niveau.