Nieuws

Plasterk wil personeel in publieke functies beschermen tegen agressie

Het ministerie van Binnenlandse zaken wil personeel in publieke functies beter beschermen tegen agressie. Eind oktober wordt daarom de overheidscampagne 'Wees duidelijk over agressie' gelanceerd. Met een brief aan alle werkgevers met een publieke taak roept minister Plasterk (Binnenlandse zaken) bestuurders op mee te doen aan deze campagne. Ook doet de minister in de brief suggesties hoe werkgevers aandacht kunnen besteden aan sociale veiligheid voor personeel.

Een toenemend aantal organisaties met een publieke taak maakt ook werk van de aanpak van agressie en geweld tegen hun werknemers. De PO-Raad en VO-raad vinden sociale veiligheid een belangrijk onderwerp en hebben daarom ook het actieplan sociale veiligheid op school opgesteld. Het is immers een belangrijke taak van scholen om een (sociaal) veilige schoolomgeving voor leerlingen en onderwijspersoneel te creëren. Meer informatie over de campagne, achtergrondinformatie en instrumenten voor teams leest u hier.