Nieuws

PO-Raad in De Stentor: Pestprotocol biedt scholen houvast'

Een pestprotocol zou schijnveiligheid bieden, waarschuwt dagblad De Stentor afgelopen zaterdag. 'Het gevaar bestaat dat de oren en ogen voor pesten worden gesloten, zodra de eisen van het protocol zijn afgevinkt', zegt voorzitter Patricia Bolwerk van de stichting Stop Pesten Nu. De PO-Raad reageert in het artikel dat een protocol scholen wel degelijk houvast biedt. 

De PO-Raad vindt het een goede zaak dat scholen steeds vaker hun anti-pestbeleid op papier hebben staan. Maar, zo benadrukt de sectororganisatie in de krant, 'het lukt alleen als de school hiervoor ook voldoende is toegerust.'

Patricia Bolwerk deed haar ferme uitspraak over de schijnveiligheid van een pestprotocol in de aanloop naar de landelijke dag tegen pesten op 19 april. Bolwerk zet zich met haar stichting in voor bewustwording en preventie van pesten. Ze juicht alle interventies toe, maar zolang leerkrachten niet in staat zijn pestgedrag te herkennen, heeft zo'n protocol weinig waarde. 'Docenten hebben mede door de drukte niet altijd de mogelijkheid de klas goed te observeren, waardoor pestgedrag niet wordt gezien.'

Sinds augustus 2015 zijn scholen via de wet Veiligheid op school verplicht pestgedrag actief aan te pakken.

Meer weten over de Dag tegen Pesten? Kijk op de website stoppestennu.nl