Nieuws

Politie gaat vaker de school in

Iedere school krijgt een vaste contactpersoon bij de politie en de politie wil vaker op school komen. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn. De drempel naar contact met de politie moet zo laag mogelijk worden, beginnend op de basisschool. Dat schrijft de politie in haar visie en ambitiedocument 'Politie en schoolveiligheid'. 

In de notitie staat omschreven wat scholen van de politie kunnen verwachten. Het is vervolgens aan individuele scholen en de politie om gezamenlijk deze landelijke kaders in te vullen met eigen afspraken. Het is belangrijk dat men hiervoor samen het gesprek aangaat en een goede samenwerking opbouwt.

Gespreksleidraad

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft samen met de politie en SSV een gespreksleidraad ontwikkeld. Deze gespreksleidraad is bedoeld voor de veiligheidscoördinator (of een soortgelijke functionaris) op school en de wijkagent met een schooltaak. Doel is de samenwerking tussen hen te ondersteunen en te bevorderen. De leidraad bevat een handig invulformulier dat zowel digitaal als met de pen kan worden ingevuld. Hierop kunnen partners hun afspraken makkelijk en gestructureerd bijhouden. In de gespreksleidraad wordt bovendien verwezen naar diverse bronnen en instrumenten waar goede voorbeelden van afspraken in staan.

Meer informatie