Nieuws

Radicalisering, wees alert op signalen

Hoe kunt u maatschappelijke kwesties rond radicalisering en extremisme op scholen aan de orde stellen, hoe herkent u de signalen en wat kunt u doen als een leerling dreigt te radicaliseren? Recente gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs hebben deze vragen weer zeer actueel gemaakt. Voor ondersteuning op dit vlak verwijzen we u naar de themapagina over radicalisering van de Stichting School & Veiligheid.

Soms begint het al op de basisschool, we moeten er allemaal alert op zijn. Atypisch gedrag wat ingegeven kan zijn vanuit de sociale omgeving of oudere familieleden. Een kind is te beïnvloeden dat weten we allemaal. Dus het is zaak om al in een vroeg stadium signalen te kunnen duiden.

De Stichting school en veiligheid (SSV) heeft op hun website een kennisbank, een brochure en specifieke informatie naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.

SSV biedt twee sporen van ondersteuning voor het onderwijs. Via de website biedt de stichting informatie, advies en ondersteuning voor scholen. Daarnaast brengt SVV actief ondersteuning naar 18 prioritaire gemeentes. Dit betreft extra inzet naar gemeentes waar de problematiek nijpend is. Gemeentes die hiertoe behoren hebben in september een brief ontvangen om de scholen binnen hun gemeente hiervan op de hoogte te stellen.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) hebben de Tweede Kamer in maart en juni geïnformeerd over de maatregelen om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de aanpak van radicalisering.