Nieuws

Ruim 15.000 kinderen minder gepest in primair onderwijs

De PO-Raad is verheugd dat het veiligheidsgevoel op scholen hoog is. In 2018 voelt zo’n 97% van de leerlingen in het primair onderwijs zich veilig, tegenover 94% van het personeel. Daarnaast valt op dat het aantal pestgevallen op scholen tussen 2016 en 2018 met 15.000 leerlingen is gedaald. Dit blijkt uit de kamerbrief en resultaten van de Veiligheidsmonitor 2018 die vandaag werden gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Arie Slob (Onderwijs) maakt zich binnen het thema sociale veiligheid vooral zorgen om de positie van LHBT-leerlingen. Cijfers specifiek voor het primair onderwijs ontbreken in de monitor, al wordt wél duidelijk dat LHBT-personeel in het primair onderwijs zich door de jaren heen minder veilig voelt dan niet LHBT-personeel. Dit vraagt om blijvende aandacht en inzet voor sociale veiligheid op scholen met bijpassend beleid.

Pesten

In eerdere berichtgeving van de PO-Raad werd ook al gesproken over een lichte daling van het aantal pestgevallen in het primair onderwijs. Dit was naar aanleiding van cijfers over pesten op school in 2018, gebaseerd op de eerste resultaten van de Veiligheidsmonitor. Zo werden in 2016 nog ongeveer 150.000 leerlingen (11 procent) één keer per maand of vaker gepest. Terwijl dit aantal in 2018 licht daalde naar 135.000 (10 procent).

Dit is een compliment voor de hele sector, vindt de PO-Raad, al zullen we alert moeten blijven om een nog grotere daling te realiseren. De sectororganisatie voor het primair onderwijs is het met de minister eens dat het gevoel van sociale veiligheid en bijpassend beleid daarom om inzet blijft vragen.

Verder zijn de verschillen in pestcijfers tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs opvallend (het voortgezet onderwijs daalde dit jaar verder naar 5 procent), maar verklaringen hiervoor ontbreken. Onderzoek hiernaar kan mogelijk meer duidelijkheid verschaffen.

Preventief handelen

De minister vindt het wenselijk dat scholen zich al in een eerder stadium voorbereiden op incidenten. Ook al blijkt uit de monitor dat er relatief weinig incidenten in het primair onderwijs plaatsvinden, namelijk ‘gemiddeld tussen de 0 en 1,5 incidenten per incidenttype in het lopende schooljaar’.

Toch is het, volgens minister Slob, van groot belang dat betrokkenen preventief en proactief handelen en dat iedereen zijn taak en verantwoordelijkheid kent nog vóórdat incidenten zich voordoen.

De Stichting School & Veiligheid (SSV) biedt ook in 2019 ondersteuning aan scholen aan bij het vormgeven van hun sociale veiligheid. Zo organiseert SSV op 3 april 2019 de conferentie ‘Met alle respect’. Hierover zegt minister Slob: ,,Een schoolklimaat is tenslotte nooit af en vraagt blijvend de aandacht."