Nieuws

Schoolomgeving veiliger door waarschuwing in navigatie-apps

Automobilisten krijgen een waarschuwing in hun navigatie-app als ze in de buurt rijden van een schoolzone tijdens schooltijden. Uit een proef van Rijkswaterstaat blijkt dat auto’s langzamer gaan rijden nadat ze een melding in hun navigatie-app krijgen met “Let op! Schoolzone”. Dit is belangrijk omdat kinderen één van de meest kwetsbare groepen in het verkeer zijn. 

De data over de locaties en openingstijden van scholen komen vanuit Vensters van Scholen op de kaart, een programma van de VO-raad en de PO-Raad. Deze data deelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met aanbieders van navigatie-apps. De apps geven een melding aan weggebruikers wanneer zij een schoolzone naderen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren.

Wat is een schoolzone?

Een schoolzone is een gebied rond een school, dat is aangewezen door de gemeente waar extra verkeersmaatregelen en -voorzieningen worden getroffen om de veiligheid van kinderen te waarborgen. De digitale melding is een aanvulling op de wegaanduidingen die al staan bij de bestaande schoolzone.

Het experiment

Tussen december 2022 en juni 2023 is er geëxperimenteerd met digitale waarschuwingen in vijf Nederlandse gemeenten: Amsterdam, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Meijerijstad en Rotterdam. De gemeenten brachten de locaties van 190 schoolzones in kaart en creëerden samen met de PO-Raad een database met informatie over schooltijden en -vakanties.

Tijdens de proef ontvingen automobilisten in de buurt van een schoolzone rond het begin en einde van de schooldag een waarschuwing via (navigatie)apps, verzorgd door ANWB, Be-Mobile, Tripservice en Locatienet. GeoJunxion gebruikte de schoolzone-data voor klanten in de logistieke en automotive sector. Uit enquêtes onder 3500 deelnemers bleek dat ruim twee derde de waarschuwing waardevol vond en meer dan de helft gaf aan alerter te zijn en hun rijgedrag te hebben aangepast. De proef wordt nu landelijk uitgebreid en wordt toegejuicht door de minister.

Dataverzameling

Via Vensters verzamelt de PO-Raad gegevens over schooltijden, vakanties en vrije dagen van scholen in Nederland, die worden gedeeld met het Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW). NDW zal deze informatie combineren met locatiedata van schoolzones en als open data beschikbaar maken voor navigatieapps en autofabrikanten. Dit maakt het mogelijk om in heel Nederland een waarschuwing te ontvangen bij het naderen van een schoolzone, wat een veelbelovende stap is naar een veiligere verkeersomgeving rond scholen.

Maak jouw schoolzone ook veiliger en vul je school- en vakantietijden in Vensters in.

schoolzone weg met pionnen