Nieuws

Sociale en emotionele steun aan kinderen na een geweldssituatie

De PO-Raad, VNG, Nationale Politie en Veilig Thuis zijn op verzoek van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met elkaar in gesprek gegaan over manieren waarop kinderen na een geweldssituatie steun kunnen ontvangen. Eén van die manieren is de aanpak Handle with care waarbij scholen voor aanvang van de schooldag een seintje krijgen van bijvoorbeeld de politie als er de voorgaande dag huiselijk geweld heeft plaatsgevonden bij een leerling thuis.

PO-Raad, VNG, Nationale Politie en Veilig Thuis hebben samen gekeken naar oplossingen waarmee ze kinderen die met huiselijk geweld of mishandeling te maken hebben (gehad) sociaal en emotioneel beter kunnen ondersteunen. Een aantal sporen die zij hebben verkend zijn;

  • Kinderen de mogelijkheid geven hun verhaal te kunnen delen met iemand die ze vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld via de methode Jouw Ingezette Mentor (JIM) of een vertrouwenspersoon op school.
  • Beter gebruikmaken van de aanwezige informatie in combinatie met wetenschappelijke kennis. Zo kunnen we beter voorspellen in welke gezinnen onveiligheid een risico vormt en hen daardoor beter ondersteunen. Gemeenten nemen hierin een leidende rol, politie en onderwijs kunnen hierbij helpen.
  • School is vaak een veilige haven voor kinderen met een onveilige thuissituatie. Het is belangrijk dat scholen zich hiervan bewust zijn. Daarnaast zien we het gebruik van de vernieuwde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld toenemen in het onderwijs.  Hierdoor komen meldingen centraal binnen bij Veilig Thuis en kunnen er adequate stappen worden genomen.

Handle with care

Na incidenten van huiselijk geweld of kindermishandeling is het belangrijk dat er sociale en emotionele steun is voor het slachtoffer. Naast de professionele hulpverlening die dan op wordt gestart, is het ook fijn als het kind terecht kan bij een vertrouwd persoon op school. De aanpak Handle with care is een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en/of leerplicht en Veilig Thuis. Politie kan daarbij aansluiten wanneer dat past bij de prioriteiten die zijn vastgesteld in de lokale driehoek. Na een geweldsincident thuis krijgt de school een seintje dat er in het leven van het kind iets ingrijpends heeft afgespeeld.

Wil je meer weten over Handle with care? Lees hier veelgestelde vragen en een interview met schoolbestuur INNOVO over hoe Handle with care werkt in de praktijk. Wil je zelf aan de slag met Handle with Care? Zoek dan de samenwerking op binnen je eigen gemeente.

Downloads

PDF, 561.31 kB