Nieuws

Tevredenheid meten onder ouders en leerlingen via Vensters

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig voelen, niet uitgedaagd of niet begrepen, halen niet het beste uit zichzelf naar boven. Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor scholen een belangrijk gegeven. En een tevreden leerling en ouder zijn bovendien het beste visitekaartje dat je je als school kunt wensen.

Een tevredenheidsonderzoek bij uw leerlingen en hun ouders kan u helpen om een indruk te krijgen waar u het als school goed doet en wat er volgens leerlingen en ouders nog beter kan. U kunt zo’n onderzoek bijvoorbeeld afnemen via de gratis tool in Vensters, het programma achter de website Scholen op de kaart. Dit kan ieder schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Waarom tevredenheidsonderzoek doen via Vensters?

  • De vragenlijst van Vensters is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk;
  • Resultaten van het tevredenheidsonderzoek kunt u eenvoudig publiceren op Scholen op de kaart, zodat ook toekomstige ouders dit zien;
  • Met één druk op de knop destilleert u de cijfers over sociale veiligheid en levert u ze door aan de Inspectie. Daarmee voldoet u meteen aan uw jaarlijkse monitoringsplicht voor de leerlingen van groep 7 en 8 voor de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’. Afgelopen jaar was een overgangsjaar, maar het komende schooljaar zal de Inspectie hier op toezien.
     

Hoe gaat zo’n onderzoek precies in z’n werk?

In mijn.vensters.nl vindt u onder het kopje ‘Waardering’ via Leerlingtevredenheid de vragenlijst voor leerlingen en via Ouders en school de vragenlijst voor ouders. Wij adviseren u de optie met unieke toegangscodes voor iedere leerling te kiezen, dit verhoogt namelijk de betrouwbaarheid van het onderzoek. Na het afnemen van het onderzoek klikt u op ‘Stoppen en verwerken’ en laadt het systeem de resultaten automatisch in. U kunt ze gebruiken om te publiceren op Scholen op de kaart en voor uw verantwoording aan de Inspectie over uw monitoring van sociale veiligheid (zie rapport ‘monitor sociale veiligheid’ in uw ManagementVenster).

Wie moeten er deelnemen?

Voor een zo betrouwbaar mogelijke uitslag laat u het liefst alle kinderen van groep 7 en 8 deelnemen aan de vragenlijst. Groep 6 mag ook, maar hoeft niet. Bij de verantwoording aan de Inspectie over uw monitoring van sociale veiligheid dient u aan te geven hoeveel van uw leerlingen hebben deelgenomen en toe te lichten waarom een leerling niet heeft deelgenomen. Op mijn.vensters.nl rekent het systeem voor u uit hoeveel leerlingen minimaal moeten deelnemen voor een betrouwbare meting.

Ik heb al een leverancier voor tevredenheidsonderzoek

Het is ook mogelijk om de vragen over de leerlingtevredenheid en de sociale veiligheid via een andere leverancier voor tevredenheidsonderzoek in Vensters te laden. In mijn.vensters.nl kunt u onder het kopje ‘Waardering’ via Leerlingtevredenheid deze gegevens inladen. Ook voor de ouderenquête is dit mogelijk, u gaat dan onder het kopje ‘Waardering’ naar Ouders en school. Staat uw leverancier voor tevredenheidsonderzoek niet in dit lijstje met leveranciers waar wij mee samenwerken? Laat het weten met een e-mail naar s.boone@poraad.nl.

Pilot toezicht monitor Sociale Veiligheid

Met de invoering van de Wet ‘Sociale veiligheid op school’ bent u verplicht om sociale veiligheid jaarlijks te monitoren. In samenwerking met de Inspectie is daarom de Leerlingtevredenheidsvragenlijst van Vensters aangepast, zodat deze voldoet aan de monitoringseis. De resultaten van de scholen die gebruik hebben gemaakt van die vernieuwde vragenlijst worden door de VO-raad en de PO-Raad geanalyseerd. Over deze analyse gaat de Inspectie in gesprek met een aantal pilotscholen, om na te denken over hoe het toezicht op naleving van de nieuwe wet eruit moet komen te zien. Maar ook: Wat is voor u een praktische en zinvolle manier om sociale veiligheid te monitoren? Hoe is de afname van de vragenlijst bij u op school verlopen? Welk beeld komt eruit naar voren en wat doet u met de gegevens?  Wat vindt u van het ‘doorlevervinkje’ aan de Inspectie in mijn.vensters.nl? 

De pilotscholen zijn inmiddels geselecteerd, maar heeft u vorig jaar tussen 1 februari en eind juli de Leerlingtevredenheidsvragenlijst van Vensters onder uw leerlingen afgenomen en denkt u graag mee over de inrichting van het toezicht? Stuur dan een mailtje naar s.boone@poraad.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over tevredenheid van uw leerlingen en ouders kunt u contact opnemen met onze servicedesk (support@kennisnet.nl of 0800-3212 233)