Nieuws

Tevredenheid onderzoeken onder ouders en leerlingen via Vensters

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig voelen, niet uitgedaagd of niet begrepen, halen niet het beste uit zichzelf naar boven. Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor scholen een belangrijk gegeven. En een tevreden leerling en ouder zijn bovendien de beste visitekaartjes die je je als school kunt wensen.

Een tevredenheidsonderzoek onder je leerlingen en hun ouders kan je helpen om een indruk te krijgen waar je het als school goed doet en wat er volgens leerlingen en ouders nog beter kan. Je kan zo’n onderzoek bijvoorbeeld afnemen via de gratis tool in Vensters, het programma achter de website Scholen op de kaart. Dit kan ieder schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Waarom tevredenheidsonderzoek doen via Vensters?

  • De vragenlijst van Vensters is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk;
  • Resultaten van het tevredenheidsonderzoek kan je eenvoudig publiceren op Scholen op de kaart, zodat alle websitebezoekers, inclusief toekomstige ouders, dit zien;
  • Met één druk op de knop scheid je de cijfers over sociale veiligheid en lever je deze direct door aan de Inspectie van het Onderwijs. Daarmee voldoe je meteen aan de jaarlijkse monitoringsplicht voor de leerlingen van groep 7 en 8 voor de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’. 

Hoe gaat zo’n onderzoek precies in z’n werk?

In mijn.vensters.nl vind je onder de module Mijn Scholen op de kaart de vragenlijsten voor leerlingen en ouders. Wij adviseren je de optie met unieke toegangscodes voor iedere leerling te kiezen.  Dit verhoogt namelijk de betrouwbaarheid van het onderzoek. Na het afnemen van het onderzoek klik je op ‘Stoppen en verwerken’ en laadt het systeem de resultaten automatisch in. Je kunt ze gebruiken om te publiceren op Scholen op de kaart en voor de verantwoording aan de Inspectie over je monitoring van sociale veiligheid (zie rapport ‘monitor sociale veiligheid’ in het ManagementVenster).

Wie moeten er deelnemen?

Voor een zo betrouwbaar mogelijke uitslag laat je het liefst alle kinderen van groep 7 en 8 deelnemen aan de vragenlijst. Groep 6 mag ook, maar hoeft niet. Bij de verantwoording aan de Inspectie over uw monitoring van sociale veiligheid geef je aan hoeveel van je leerlingen hebben deelgenomen en licht je toe waarom een leerling niet heeft deelgenomen. Op mijn.vensters.nl rekent het systeem voor je uit hoeveel leerlingen minimaal moeten deelnemen voor een betrouwbare meting.

Ik heb al een leverancier voor tevredenheidsonderzoek

Het is ook mogelijk om de vragen over de leerlingtevredenheid en de sociale veiligheid via een andere leverancier voor tevredenheidsonderzoek in Vensters te laden. In mijn.vensters.nl onder de module Mijn Scholen op de kaart laad je onder Leerlingtevredenheid deze gegevens in. Ook voor de ouderenquête is dit mogelijk. Hiervoor ga je in de module Mijn Scholen op de kaart naar Oudertevredenheid. Staat je leverancier voor tevredenheidsonderzoek niet in dit lijstje met leveranciers waar wij mee samenwerken? Laat het weten met een e-mail naar venster@poraad.nl

Start nu je teverdenheidsonderzoek!

Onderzoek tussen 1 november en 30 april de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Ga direct naar de indicator op mijn.vensters.nl of bekijk eerst de instructievideo over het onderzoek naar Leerlingtevredenheid.

Deadlines van de tevredenheidsonderzoeken van schooljaar 2021-2022:

  • Afnemen van het onderzoek via Vensters kan tot en met 30 april. 
  • Verwerken/accepteren van gegevens kan tot en met 30 mei.
  • Geven van toestemming om Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) door te sturen aan de inspectie kan tot en met 30 juni.

Instructievideo Onderzoek naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid via Vensters on Vimeo:

Meer informatie?

Voor meer informatie over tevredenheid van je leerlingen en ouders kan je contact opnemen met onze servicedesk (support@kennisnet.nl of 0800-3212 233).