Nieuws

Toename meldingen bij Veilig Thuis, onderwijs blijft sector van aandacht

Uit de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis blijkt dat het onderwijs in het eerste half jaar van 2019, na de politie, de beroepsgroep is die de meeste meldingen maakt bij Veilig Thuis. Ondanks het aantal meldingen blijft het onderwijs sector van aandacht als het gaat om het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sinds 1 januari 2019 werken het onderwijs en andere sectoren met een vernieuwde meldcode met afwegingskader. In het afwegingskader staat beschreven welke situaties de veiligheid van kinderen zodanig bedreigen dat melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt met dit afwegingskader minder vrijblijvend. Dit omdat er nog altijd te weinig wordt ingegrepen bij signalen van kindermishandeling.

De voortgangsrapportage laat zien dat er in het onderwijs nog meer aandacht nodig is in zeventien van de achtentwintig regio’s van Veilig Thuis. In de andere regio’s werken alle partijen rondom het melden van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling goed samen. Om deze ontwikkeling in andere regio’s ook te stimuleren, wordt een Meldcodetour georganiseerd, waarmee ‘de implementatie van de verbeterde meldcode verder wordt versterkt en toegelicht’, schrijven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Ieder kind geïnformeerd

Daarnaast gaat het ministerie van Volksgezondheid onderzoeken hoe kinderen verder geïnformeerd kunnen worden over wat hun rechten zijn om in een veilige omgeving te kunnen praten over hun thuissituatie. Het recht op voorzieningen, bescherming en participatie uit het Verdrag inzake de rechten van het kind moeten verder onder de aandacht gebracht worden bij kinderen. Het ministerie denkt aan te kunnen sluiten bij schoolprogramma’s die hier al aandacht aan besteden en door in te zetten op televisieprogramma’s of sociale media.