Nieuws

Vechtscheiding? Wat je als school kan (én moet!) doen

Voor kinderen met gescheiden ouders kan het voorjaar een periode zijn met veel pijnlijke momenten. Zo komen ieder jaar kinderen thuis met een vaderdagknutsel, terwijl ze geen contact meer hebben met hun vader. Achtstegroepers zien soms als een berg op tegen de eindmusical: Wie moeten ze aankijken vanaf het podium en naar wie moeten ze na afloop toe lopen?

Waar moet je als school rekening mee houden? Wat kun je doen om schade voor het kind te voorkomen of beperken? Vijf tips voor scholen.

 1. Blijf neutraal bij onderlinge problemen tussen ouders. Als school ben je primair gericht op onderwijs, waarbij je onder meer zorgt voor de veiligheid en rust van het kind. Sta niet toe dat ouders hun onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten. Neem je beleid hierover op in de schoolgids.
   
 2. Houd je aan de informatieplicht. Als beide ouders ouderlijk gezag hebben over de kinderen, moet je beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven. Zorg dus dat je over actuele contactgegevens beschikt. Een ouder zonder ouderlijk gezag hoef je alleen te informeren wanneer hij of zij daarom verzoekt, en enkel over belangrijke feiten over het kind. Hierop kun je een uitzondering maken, als je het verstrekken van informatie schadelijk acht voor het belang van het kind. (meer informatie)
   
 3. Bij twijfel, vraag toestemming van beide ouders. Het Burgerlijk Wetboek zegt: als je niets weet van onenigheid tussen ouders, dan mag je er van uit gaan dat elke beslissing genomen door één ouder, gebeurde mét toestemming van de andere ouder. Maar weet je hier wél vanaf of zou je het moeten weten, dan heb je wél expliciet toestemming nodig van beide ouders met gezag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inschrijving op school, het publiceren van foto’s van het kind of om het laten onderzoeken van een kind door een orthopedagoog. Bij twijfel is het dus altijd raadzaam om toestemming van beide ouders te vragen.
   
 4. Wees pijnlijke momenten voor. Vader- en moederdag, de eindmusical, schoolreisjes, eigenlijk schuilt voor kinderen met ouders in een vechtscheiding in ieder bijzonder evenement waarbij ouders betrokken zijn, een risico op een incident. Belangenorganisatie Villa Pinedo adviseert daarom om vooraf duidelijke afspraken te maken met ouders over hun gedrag. Op de site van deze organisatie zijn onder andere een open brief aan alle gescheiden ouders met een kind in groep 8 en een scheidingspakket voor leerkrachten te vinden, ontwikkeld met steun van het Ministerie van Volksgezondheid.
   
 5. Meld je zorgen bij een niet-pluisgevoel. Een vechtscheiding wordt gezien als een vorm van kindermishandeling en komt helaas steeds vaker voor. De PO-Raad vindt het van groot belang dat schoolbesturen structureel scholing aanbieden op dit thema, zodat het personeel signalen tijdig kan opvangen en weet hoe te handelen. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of scholen beschikken over een meldcode en deze op de juiste wijze gebruiken.

Bron: onderwijsgeschillen.nl en villapinedo.nl


Zelf aan de slag? Kom naar het PO-Raad congres op 16 juni

Hoe maak je een gevoelig thema als kindermishandeling bespreekbaar op school? Kom tijdens het PO-Raad congres naar sessie 31 van toneelgroep Salsaparilla en leer hoe je in de school het gesprek aangaat over gevoelige thema’s.