Nieuws

Veiligheidsmonitor po/vo

Het ministerie van OCW monitort elke twee jaar actief de sociale veiligheid in en rond scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Deze ‘Veiligheidsmonitor’ wordt al sinds 2006 uitgevoerd. Dankzij de Veiligheidsmonitor krijgt de overheid een representatief beeld van hoe het gesteld is met de veiligheid van leerlingen en personeel in het po en vo. Het veldwerk van de Veiligheidsmonitor 2020 gaat op 2 maart 2020 van start. Vanaf nu kunnen scholen zich aanmelden voor deelname.

Sociale veiligheid monitoren via Vensters

De Veiligheidsmonitor van OCW staat los van de vragenlijst die scholen via Vensters gratis kunnen afnemen. Met de Vensters-vragenlijst krijgen scholen een beeld van de leerlingtevredenheid en de sociale veiligheid. Met deelname aan de Vensters-vragenlijst kunnen scholen voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond de school te monitoren. Na gebruik zijn ook de landelijke gemiddelden van tevredenheid, het welbevinden, de ervaren veiligheid en de aantasting van veiligheid te vinden in het ManagementVenster. Ook zijn er binnen Vensters gratis vragenlijsten beschikbaar voor de onderzoeken naar medewerker- en oudertevredenheid.

Veiligheidsmonitor OCW

Elke deelnemende school draagt bij aan het landelijk beeld en krijgt een locatierapport. Daarmee kun je het veiligheidsbeleid op de eigen school toetsen en vergelijken met het landelijk beeld en het veiligheidsklimaat monitoren. Tevens is de Veiligheidsmonitor één van de instrumenten waarmee je kunt voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond de school te volgen en te verbeteren. De gegevens kunnen bovendien door het onderzoeksbureau doorgeleverd worden aan de Onderwijsnspectie. Deelname is uiteraard gratis.

In het voortgezet onderwijs nemen leerlingen, personeelsleden en leidinggevenden deel aan het onderzoek. In het primair onderwijs wordt daarnaast een vragenlijst afgenomen bij ouders van de leerlingen. Bij de leerlingen en het personeel ligt de nadruk op het veiligheidsgevoel en de ervaren geweldsincidenten of pesten. Bij leidinggevenden ligt de nadruk op het veiligheidsbeleid in de locatie.

Deelnemende scholen krijgen, na aanmelding, toegang tot een portaal waar zij eenvoudig aan kunnen geven met hoeveel klassen en personeelsleden zij deel zullen nemen aan het onderzoek. Vervolgens ontvangen deze scholen het juiste aantal wachtwoorden waarmee deelnemers in kunnen loggen in de vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen ingevuld worden op bijvoorbeeld de mobiele telefoon, pc of tablet.