Nieuws

Veiligheidsmonitor po/vo 2021

Om het jaar doet het ministerie van OCW onderzoek naar het gevoel van sociale veiligheid en welzijn op scholen in het primair- en voortgezet onderwijs via de Veiligheidsmonitor. In dit ongewone schooljaar door het coronavirus, is dit misschien nog wel belangrijker dan voorheen. Wil je als school meedoen aan de monitor? Geef je aanmelding dan door via de website.

Het onderzoek zou eigenlijk in het voorjaar van 2020 worden gedaan, maar vanwege de maatschappelijke impact van de pandemie en de schoolsluiting heeft het ministerie van OCW ervoor gekozen de Veiligheidsmonitor een jaar uit te stellen. Het onderzoek wordt daarom nu uitgevoerd.

Aanmelden via veiligheidsmonitorpovo.nl

Scholen kunnen zich op dit moment via www.veiligheidsmonitorpovo.nl al aanmelden voor deelname. Ze krijgen dan toegang tot een portaal waar ze eenvoudig klassen en personeelsleden aanmelden voor het onderzoek. In de periode maart-april 2021 vullen leerlingen, personeel en/of leidinggevenden de vragenlijsten in. Ze loggen in met een wachtwoord en beantwoorden de vragen heel eenvoudig via mobiel, pc of tablet.

Opbrengsten

Scholen kunnen de resultaten meteen laten doorgeven aan Vensters en van daaruit aan de Inspectie van het Onderwijs; daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond de school te volgen en te verbeteren. De resultaten zijn vanuit Vensters direct te publiceren op www.scholenopdekaart.nl. Deelname voor scholen is gratis en schoollocaties krijgen bovendien een locatierapport waarmee het eigen veiligheidsbeleid- en klimaat gemonitord kunnen worden. Daarnaast dragen scholen zo bij aan het landelijke beeld.

Vensters Vragenlijst

Een school kan de sociale veiligheid van leerlingen ook direct via de vragenlijst van Vensters onderzoeken én de resultaten doorsturen naar de inspectie. Deelname is kosteloos en het is bovendien mogelijk om de eigen stand van zaken rondom sociale veiligheid te vergelijken met de landelijke situatie. In het ManagementVenster zijn na het onderzoek rapportages beschikbaar over tevredenheid en de sociale veiligheid. Ook zijn er binnen Vensters gratis vragenlijsten beschikbaar voor de onderzoeken naar medewerker- en oudertevredenheid.

Meer informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.veiligheidsmonitorpovo.nl.