Nieuws

Veld gaat registratievereiste kindermishandeling verder uitwerken

Voormalig Jeugdzorg-bestuurder Jan Sprokkereef gaat onderzoeken hoe een registratievereiste voor scholen bij een vermoeden van kindermishandeling het beste vorm kan krijgen. Hij doet dat samen met het onderwijs-en zorgveld. Dat moet nog voor de zomer uitmonden in een voorstel. Ook de PO-Raad praat hierover mee.

De Tweede Kamer wil dat zo’n registratievereiste er komt om kinderen die worden mishandeld, sneller in beeld te krijgen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In feite geldt een registratievereiste als aanscherping van de meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’. Alle scholen zijn sinds juli 2013 verplicht die te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling.
In de meldcode staat beschreven wie binnen de organisatie wanneer, wat, op welke wijze doet, een protocol en stappenplan ineen dus.

De PO-Raad deelt de ambitie om kinderen die mogelijk worden mishandeld, sneller op de radar van Veilig Thuis te krijgen. Een registratievereiste kan helpen maar is alleen zinvol wanneer die deel uitmaakt van een integrale aanpak van kindermishandeling en onderwijs, gemeenten en jeugdhulp hier sámen de verantwoordelijkheid voor dragen. En wanneer Veilig Thuis voldoende slagvaardig is om met de meldingen aan de slag te gaan. Het onderwijs kan het niet alleen.

In deze kamerbrief licht staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de opdracht toe.