Nieuws

Wat doet u in de Week tegen Pesten?

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt daarbij. Dit schooljaar is het thema: Online pesten. Pak ’t aan!

Zowel leerkrachten als ouders spelen een grote rol in het aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen aan kinderen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dan ook dat interventies bij pesten het meest effectief zijn als ze in samenwerking met ouders gebeuren.

Leerkrachten weten echter niet altijd goed welke rol ouders kunnen spelen bij het tegen gaan van pesten. Andersom weten ouders vaak niet bij wie ze terecht kunnen met vragen of voor advies. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe je ouders kunt betrekken. In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut hebben ze vervolgens een speciale aanpak ontwikkeld. Speciaal voor de Week Tegen Pesten wordt een deel van dit materiaal beschikbaar gesteld.

Door deelname aan de Week Tegen Pesten 2017 zetten scholen een stap in het voorkomen en aanpakken van online pesten. Elke school geeft weer een andere invulling aan de Week Tegen Pesten. Het gaat erom dat er aandacht is voor pesten en het werken aan een veilige school.

Inspiratie nodig? 

Bestel posters en doe de lerarentest op weektegenpesten.com/doe-mee >>

Kijk voor lesmaterialen en handige tools op weektegenpesten.com/pak-t-aan >>

Organisatie

De Week Tegen Pesten wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid in samenwerking met diverse partners:

  • Kennis- & expertisecentrum Sociale Veiligheid en Groepsvorming; samenwerkingsverband tussen de RUG en KIVA.
  • Respect Education Foundation
  • Ouders & Onderwijs