Nieuws

Wat is jouw ervaring met de meldcode kindermishandeling?

Werk je met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Of zou je ermee kunnen werken, maar doe je dat nog niet? In beide gevallen is je mening belangrijk. De PO-Raad verzoekt alle schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ib-ers onderstaande enquête in te vullen. 

In opdracht van ZonMw (ministerie van VWS) evalueert onderzoeksbureau ProFacto de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel van deze evaluatie is een enquête onder gebruikers en organisaties die het gebruik moeten bevorderen. In de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de meldcode professionals ondersteunt en stimuleert tot actie, opdat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Ben je directeur/bestuurder? Doe dan mee via deze link.

Ben je leerkracht of begeleider op een school? Doe dan mee via deze link.

De vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. De gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden en anoniem verwerkt worden in een onderzoeksrapport.

Het onderzoek richt zich naast directeuren/bestuurders ook op leerkrachten en schoolbegeleiders. Daarom het vriendelijke verzoek om dit bericht ook door te sturen aan medewerkers.

Vragen?

Neem contact op met Bieuwe Geertsema (geertsema@pro-facto.nl) of Nicolette Woestenburg (woestenburg@pro-facto.nl). Beide zijn telefonisch bereikbaar op 050-3139853.