Nieuws

Week tegen Pesten 2020: Samen aan zet

‘Samen aan zet’ is het motto van de Week Tegen Pesten 2020. In de Week Tegen Pesten – van 21 tot en met 25 september 2020 - staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Wil je hier aandacht aan besteden op jouw school? Lesmateriaal voor het primair onderwijs vind je hier.

Samen aan zet

De Week Tegen Pesten 2020 gaat nog meer dan in andere jaren over het belang van het vormen van een groep. Hoe willen we met elkaar omgaan? Met elkaar zorg je voor een goede sfeer in de groep, zodat er minder behoefte ontstaat om te pesten. Leraar én leerlingen doen dit samen; zij zijn ‘Samen aan zet’.

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig schoolklimaat. Onder meer door ieder jaar de Week Tegen Pesten te initiëren en de week samen met diverse partners tot een succes te maken. Op www.weektegenpesten.com en de Week Tegen Pesten-Facebookpagina vinden scholen alle informatie over de Week Tegen Pesten 2020.