Externe link

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkings­verbanden in het primair en voortgezet onderwijs met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk.

Je vindt er informatie op de volgende thema's:

  • Bestuurlijke samenwerking en samenwerkingsverbanden
  • Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs
  • Maatwerk en ondersteuningsstructuur
  • Passend onderwijs
  • Inclusiever onderwijs
  • Overgangen
  • Passend onderwijs in de school en in de klas
  • Preventie van thuiszitten
  • Samenwerking onderwijs en jeugdhulp