Webinar

Webinar: De rol van de bestuurder bij de verbetering van het leesonderwijs

11 april 2023
10:30 - 11:30

Online

Aanmelden
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Schoolleiders
Adviseurs
Overig

De Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen laat zien dat er, naast leraren, schoolleiders en leescoördinatoren, een belangrijke rol is weggelegd voor besturen en bestuurders bij de verbetering van het leesonderwijs. Tijdens dit webinar zal Mirjam Snel (Voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs) de Kwaliteitswaaier toelichten. Bestuurders Cristel Wieman (Stichting Klasse) en Dirk Speelman (VariO Onderwijsgroep) vertellen hoe zij binnen hun bestuur werken aan het leesonderwijs.