Kwaliteit van schoolgebouwen moet omhoog

Het binnenklimaat van 80 procent van de scholen is matig tot slecht en gebouwen zijn niet meer toegerust op moderne toepassingen. Leraren in het basisonderwijs geven hun schoolgebouw gemiddeld dan ook slechts een 5,7. Kortom, de kwaliteit moet omhoog. 

De PO-Raad vindt dat schoolgebouwen versterkend moeten zijn voor de onderwijskundige visie van de school en het schoolbestuur. Schoolbesturen moeten de ruimte hebben om in te kunnen spelen op de lokale behoefte. Omdat het huisvestingsstelsel dreigt vast te lopen als gevolg van de zich wijzigende bestuurlijke verhoudingen, is de PO-Raad er groot voorstander van het stelsel als geheel tegen het licht te houden.

Op de korte termijn streeft zij naar een aantal beperkte aanpassingen aan het bestaande stelsel, om de positie van schoolbesturen gelijkwaardiger te maken aan die van de gemeente:

  • recht op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid naar het schoolbestuur;
  • in de wet opnemen van renovatie als huisvestingsvoorziening en een duidelijke definitie van het begrip renovatie;
  • nuanceren van het investeringsverbod.