Nieuws

Kwaliteitskader Taal voor leermiddelen in de maak

Goede en wetenschappelijk onderbouwde leermiddelen dragen bij aan kwalitatief goed taalonderwijs. Tegelijkertijd geeft het merendeel van de Nederlandse onderwijsprofessionals aan dat er onvoldoende zicht is op de kwaliteit van leermiddelen. Er is bij scholen en educatieve uitgevers behoefte aan houvast bij het selecteren en ontwikkelen van kwalitatief goed leermateriaal dat gebaseerd is op kennis uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

Om die reden heeft de Kennistafel Effectief Leesonderwijs een werkgroep opgericht die aan de slag gaat met een Kwaliteitskader Taal voor het basis- en voortgezet onderwijs. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit onderwijs, wetenschap en leermiddelenontwikkeling. Het streven is om het kwaliteitskader in het voorjaar van 2025 op te leveren. Begin komend schooljaar volgt een uitnodiging om mee te denken. De kennis en ervaring van meer onderwijsprofessionals en andere experts is onmisbaar bij het ontwikkelen van het kwaliteitskader. 

De leden van de werkgroep zijn: 

  • Prof. Dr. Yra van Dijk, hoogleraar Universiteit Leiden (voorzitter)
  • Margje van der Velden, leerkracht groep 4 en taal- en leescoördinator op basisschool De Luithorst
  • Matijs Lips, docent Nederlands op Volta in Beilen
  • Dr. Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie en ICT bij Hogeschool Windesheim
  • Dr. Joanneke Prenger, curriculumontwikkelaar Nederlands (po) bij het landelijk expertisecentrum voor het curriculum (SLO)
  • Annemarie Heuts, educatief uitgever namens de Branchevereniging Media Educatie Vak en Wetenschap (MEVW)
     

Kennistafel Effectief Leesonderwijs
De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De Kennistafel Effectief Leesonderwijs wordt ondersteund vanuit het ministerie van OCW. Lees meer over de Kennistafel op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Heb je een vraag? Neem dan contact op met projectleider Eline Sparreboom.

Foto: Annick Roza Photography

foto van de leden van de werkgroep

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten