Thematiek: 

Speciaal onderwijs, ontwikkeling van landelijk dekkend netwerk met voorzieningen, professionalisering van lespraktijk
 

Samenstelling: 

Deelnemers aan de kennisgemeenschap zijn onderwijsondersteunend personeel (intern begeleiders, remedial teachers), directieleden, bestuurders en gedragwetenschappers.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is zorg dragen voor een goed en landelijk dekkend netwerk van voorzieningen, passend bij de opdracht vanuit het ministerie. De kennisgemeenschap werkt aan professionalisering en de verbetering van de eigen lespraktijk. Dit vindt plaats in een landelijke organisatie.
 

Activiteiten: 

De meest nadrukkelijke activiteiten van de kennisgemeenschap zijn het uitwisselen van ervaringen, het gezamenlijk reflecteren op de praktijk en het ontwikkelen van inzichten (voor de praktijk).
 

Contactpersoon: 

Stichting (V)SO REC 4, West Brabant/Zeeland 
info@stichtingdriespan.nl