Thematiek: 

Speciaal onderwijs, kindrevalidatie, netwerk ter ontwikkeling van expertise op het gebied van kindrevalidatie
 

Doel: 

Het Landelijk Overleg Onderwijs en Kindrevalidatie (LOOK) zal hét centrum van overleg in de kinderrevalidatie moeten zijn, waar professionals, onderzoekers, bestuurders en patiëntenbelangenverenigingen elkaar ontmoeten. Een platform waar met vertegenwoordigers van betrokken organisaties alles over zorg en onderwijs aan kinderen met een beperking in bewegingsvaardigheden aan de orde komt en afgestemd wordt. Als alle gezaghebbende partijen binnen het LOOK zijn vertegenwoordigd, kan het LOOK een belangrijke rol spelen bij strategische ontwikkelingen en adviezen. Het LOOK is geen besluitvormend orgaan. Het LOOK bestaat, als landelijk overleg platform, uit vertegenwoordigers van de acht deelnemers (D-ACD, VRA, RN, BOSK, LVC3, NIP, NVO, MEE-Nl) en een vertegenwoordiging vanuit de onderzoeksinstellingen die werkzaam zijn op het gebied van de kinderrevalidatie. Het LOOK staat onder leiding van neutraal voorzitter-schap. Zowel de Commissie Kinderrevalidatie, de Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde, de Dutch-ACD als de nog te ontwikkelen groep Onderzoek & Implementatie kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het LOOK. De tot nu toe opgedane ervaringen binnen de D-ACD en de ervaringen met het Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie vormen een belangrijk leidraad voor de verdere ontwikkeling.
 

Contactpersoon: 

Albert Boelen, LVC3, Utrecht 
a.boelen@lvc3.nl